Zapisy na warsztaty – Dzień z Azją 2

 1. Zapisy trwają do 22 września 2019 roku.
 2. O przyjęciu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Na każde warsztaty przewidziane jest 20 miejsc. Wyjątkiem jest chiński 14+, tam miejsc przewidziano 40.
 4. Osoby zapisane ponad ten limit zostaną dopisane do „listy rezerwowej”
 5. W wypadku nie stawienia się uczestnika z listy głównej brana pod uwagę będzie obecność i kolejność na „liście rezerwowej”.
 6. Prowadzący może odmówić wpuszczenia na warsztaty, jeśli uzna, że uczestnik może sobie nie poradzić (np. ze względu na wiek)
 7. Prosimy o wybranie tylko jednych warsztatów w celu umożliwienia udziału jak największej liczbie osób.
 8. Osoby, które zapiszą się na więcej niż jedne warsztaty zostaną przeniesione na koniec „listy rezerwowej”.
 9. Warsztaty będą odbywać się przy zabezpieczonych ławkach szkolnych. Prosimy nie niszczyć tych zabezpieczeń.
 10. Prosimy o niepozostawanie przy stanowiskach warsztatowych po zakończeniu danych warsztatów.
 11. Zapisy na poszczególne warsztaty będą zamykane po przekroczeniu 20 pozycji na ich „liście rezerwowej”.
 12. O wynikach zapisów poinformujemy drogą mailową 23 września 2019 roku.

Zapisy zostały zakończone. Do wszystkich wysłano informację o zakwalifikowaniu się na warsztaty wraz z zaznaczeniem czy dana osoba dostała się z listy rezerwowej. Do zobaczenia już w tę w sobotę!