O stowarzyszeniu

Szczeciński Klub Azji został wpisany na listę stowarzyszeń zwykłych w Rejestrze Urzędu Miasta Szczecin 27 kwietnia 2018 r. Obecnie stowarzyszenie liczy sobie 40 członków. Obszarem działania jest Szczecin, województwo zachodniopomorskie oraz inne miasta Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz postanowienia Regulaminu.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

Celami działania Stowarzyszenia są:

1)   Inicjowanie i wspieranie nowatorskich inicjatyw  w różnorodnych  dziedzinach życia społecznego,  w szczególności w dziedzinie kultury i oświaty na terenie miasta Szczecin i okolic w celach promocji regionu oraz kultury azjatyckiej.

2)  Promowanie i wzmacnianie rozwoju miasta Szczecin poprzez organizowanie i wspieranie projektów naukowych i kulturowych, w szczególności związanych z kulturą azjatycką.

3) Poszerzanie horyzontów i wiedzy członków klubu z zakresu kultury, historii, polityki i gospodarki krajów azjatyckich i Pomorza Zachodniego.

4) Promocja miasta Szczecin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizację , a także pomoc w organizacji festiwali, imprez kulturalnych i naukowych, spotkań tematycznych i innych projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Działalność edukacyjną.
  • Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
  • Publikację artykułów, opinii, informacji o wydarzeniach związanych z kulturą azjatycką.

Ważne dane:

  • Szczeciński Klub Azji
  • adres:
  • e-mail:
  • nr konta bankowego:
  • NIP:

Statut stowarzyszenia