O stowarzyszeniu

Szczeciński Klub Azji jest stowarzyszeniem zwykłym wpisanym do rejestru Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz postanowienia Regulaminu.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

Celami działania Stowarzyszenia są:

1)   Inicjowanie i wspieranie nowatorskich inicjatyw  w różnorodnych  dziedzinach życia społecznego,  w szczególności w dziedzinie kultury i oświaty na terenie miasta Szczecin i okolic w celach promocji regionu oraz kultury azjatyckiej.

2)  Promowanie i wzmacnianie rozwoju miasta Szczecin poprzez organizowanie i wspieranie projektów naukowych i kulturowych, w szczególności związanych z kulturą azjatycką.

3) Poszerzanie horyzontów i wiedzy członków klubu z zakresu kultury, historii, polityki i gospodarki krajów azjatyckich i Pomorza Zachodniego.

4) Promocja miasta Szczecin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizację , a także pomoc w organizacji festiwali, imprez kulturalnych i naukowych, spotkań tematycznych i innych projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Działalność edukacyjną.
  • Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
  • Publikację artykułów, opinii, informacji o wydarzeniach związanych z kulturą azjatycką.

Ważne dane:

Regulamin stowarzyszenia