Karta Klubowa

Na tej stronie znajduje się lista miejsc honorujących Kartę Klubową Szczecińskiego Klubu Azji. Obowiązują zasady zawarte na rewersie karty oraz uzgodnienia między zarządem a placówkami. Więcej detali bądź dodatkowych informacji jest w stanie udzielić zarząd SKA.

MiejsceNa Kartę Klubową przysługuje…
10% zniżki na produkty azjatyckie
20% zniżki